Toernooi

Algemeen Reglement – The Winner takes it all

1. Dit tornooi wordt ingericht door B.C. Helios
Inschrijvingsnr. BBSF :

2. En vindt plaats in Bowling Helios,
Gerheide 48, 2490 Balen

3. De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen, inclusief buitenlandse spelers.

4. Alle reglementen van de BBSF en bijgevolg van de FIQ en WTBA zijn van toepassing.

5. De wedstrijd staat onder leiding van :
Michael Haest, tel: 0032 (0) 499 20 31 80

6. Inschrijven is mogelijk op volgende manieren:
– E-mail : info@bc-helios.be
– Website : http://www.bc-helios.be

7. Deelnamekost: € 35, te betalen op datum van
deelname. Re-entry is mogelijk voor € 25.  Enkel de beste serie komt in aanmerking voor het klassement.

8. Spelers moeten zich 15 minuten voor aanvang van de shift aanmelden.

9. Dit tornooi is een individueel tornooi.
Er zijn 3 categorieën voorzien : Handicap , Scratch Heren en Scratch Dames.

10. Maximum 3 spelers per baan.

11. De baanindeling gebeurt op voorhand door het organiserend comité, dit volgens de volgorde van inschrijving.

12. Handicap wordt berekend aan 80% van 210 aan de hand van het officieel gemiddelde van vorig seizoen, met een minimum van 20 games tijdens het vorige seizoen.

13. Voor spelers zonder officieel gemiddelde, of minder dan 20 games gespeeld, worden na elke shift 2 games getrokken waarop het gemiddelde berekend wordt.

14. Elke klacht over de uitslagen moet binnen de 15 minuten na het bekendmaken van de uitslagen van de shift worden ingediend.

15. Gevallen niet voorzien in dit reglement worden door het inrichtend bestuur beslecht.

Wedstrijdreglement – The Winner takes it all

1. Per shift worden 5 games gespeeld op Amerikaanse speelwijze. Na 3 games wordt 2 paar banen opgeschoven naar rechts.

2. Voor elke shift vindt er een baanonderhoud plaats.
Ook voor de finale is dit onderhoud gepland.

3. De speler/speelster moet bij inschrijven aanduiden in welke categorie hij of zij wil spelen. Spelers met een gemiddelde boven 200 bij de heren en 190 bij de dames spelen sowieso in de scratchreeks.

4. De winnaar van elke shift, in elke categorie, plaatst zich voor de finale op zondag 14/04/2019.

5. Elke shift vindt plaats, ongeacht het aantal inschrijvingen.

6. Bij Ex-aequo beslist (in onderstaande volgorde) :
– De laagste handicap (in de handicap-categorie)
– Kleinste verschil tussen hoogste en laagste game
– Hoogste Game

7. Indien een speler/speelster bij een re-entry geplaatst is voor de scratchcategorie terwijl hij of zij al geplaatst was voor de handicapcategorie wordt de speler/speelster ingedeeld in de scratch-categorie.
De 2e geplaatste uit dezelfde shift waarvoor de speler/speelster was geplaatst in de handicapcategorie wordt hierdoor opgevist voor de finale.

8. Indien een speler/speelster bij een re-entry zich opnieuw plaatst in dezelfde categorie kwalificeert deze zich in de shift met de hoogste score. De 2e in de shift waarin deze persoon wegvalt wordt opgevist voor de finale.

9. Wanneer in een shift niet voor elke categorie een winnaar kan worden aangeduid wordt de hoogste niet gekwalificeerde speler over alle shiften opgeroepen voor de finale van deze categorie.

10. De finale wordt gespeeld over twee rondes.

11.  In de eerste ronde spelen alle 8 finalisten uit elke categorie 3 games Amerikaans systeem. Na elke   game wordt 1 paar banen naar rechts geschoven.

12. De scores uit de 1ste ronde worden opgeteld bij de scores uit de schiftingen.

13. de 4 eersten uit elke categorie spelen de 2e ronde, de stepladder finale: 4 tegen 3, winnaar tegen 2, winnaar tegen 1.

14. Bij gelijkheid van kegels in de finale wordt een roll-off  telkens op een set van 10 pins gespeeld tot de gelijkheid wordt verbroken.

Shift Dag  Datum  
1. Dinsdag 09/04/2019 20h00
2. Woensdag 10/04/2019 20h00
3. Donderdag 11/04/2019 20h00
4. Vrijdag 12/04/2019 20h30
5. Zaterdag 13/04/2019 11h00
6. Zaterdag 13/04/2019 15h00
7. Zondag 14/04/2019 10h00
8. Zondag 14/04/2019 14h00
Finale Zondag 14/04/2019 18h00
Prijsuitreiking Zondag 14/04/2019 20h00

Gelieve in te schrijven via de website of per e-mail zoals in het bovenstaande reglement vermeld.

Je kan het aantal inschrijvingen volgen op onze website :

http://www.bc-helios.be en onze Facebook pagina